navigation opener

Česká republika a Slovenská republika

Jan Bauer

Absolvoval Vysokou vojenskou leteckou školu SNP v Košicích jako pilot – strojní inženýr.

MBA, CMC Čelákovice / Joseph M Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh

Po několika letech působení u vojenského letectva pracoval v České agentuře pro zahraniční investice CzechInvest. Jako vedoucí oddělení projektů výstavby nových výrobních závodů získal bohaté zkušenosti s podporou významných zahraničních investorů, kteří se rozhodli vybudovat své nové výrobní závody v České republice.

Později pracoval jako generální ředitel českého výrobního závodu největší světové firmy vyrábějící umělá střívka na masné výrobky. Podílel se na rozvoji výroby až do okamžiku, kdy závod zaměstnával téměř 850 pracovníků, a zařadil se tak velikostí i rozsahem výroby k největším výrobním závodům v oboru.

Donedávna pak vedl zastoupení mezinárodní konzultantské firmy výhradně vlastněné španělskou spořitelní bankou. Toto zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku se věnovalo zejména projektům v oblasti automobilového průmyslu, potravinářství, obnovitelných energetických zdrojů, těžby nerostů, zdravotní péče a hotelnictví.

Hovoří česky, anglicky a rusky.

fellow