navigation opener

JAK POMÁHÁME

IUNCTIO INTERNATIONAL NETWORK partners provide advisory and consulting services in designated European countries.

1. Společný podnik – Kapitálový vstup – Fúze – Koupě a prodej firem

Uzavření smlouvy s vhodným místním partnerem korunuje práci IUNCTIO INTERNATIONAL NETWORK odvedenou při hledání a výběru možných partnerů a při podpoře klienta během vyjednávání.

2. Rozšíření obchodní sítě

Obchody uskutečněné klientem na zahraničních trzích prostřednictvím nových prodejních kanálů vybudovaných ve spolupráci s novými distributory, agenty, dodavateli nebo jinými obchodními partnery jsou cílem našeho snažení. IUNCTIO INTERNATIONAL NETWORK pomáhá klientům s vyhledáním, vyjednáním i uzavřením smlouvy s vybraným místním partnerem.

3. Koncese a veřejné zakázky

Získání nových zakázek našimi klienty je to, o co usilujeme. IUNCTIO INTERNATIONAL NETWORK sleduje připravované projekty a výběrová řízení, která jsou nebo budou otevřena, a podporuje klienty, kteří se rozhodli zúčastnit se jich. Pro klienty vyhledává vhodné místní partnery pro společnou účast v těchto zakázkách.

4. Investiční příležitosti

Předložení přitažlivé investiční příležitosti k posouzení klientovi je zpravidla splněním jeho požadavků. IUNCTIO INTERNATIONAL NETWORK vyhledává investiční příležitosti ve všech zemích, kde působí, a výrazně tak zvyšuje pravděpodobnost úspěchu svých klientů.

5. Zakládání a vedení firem

Bezpečné zahájení podnikání klientů v cizí zemi je jedním z hlavních cílů naší práce. IUNCTIO INTERNATIONAL NETWORK pomáhá klientům se založením firmy i s její vedením. Jsme nápomocni při rozvoji výroby i obchodu.

6. Chybí překlad pro Supporting management

Chybí překlad pro Clients...