navigation opener

Rumunsko

Costinel Radu

Absolvoval fakultu financí a účetnictví na vysoké škole ekonomické v Bukurešti.

Nejprve pracoval jako inspektor a poradce rozpočtového oddělení na magistrátu 2. bukurešťského městského obvodu.

Později nastoupil do Rumunské agentury pro zahraniční investice (ARIS), vládní organizace určené k propagaci země a získávání zahraničních investorů pro zahájení jejich činnosti v Rumunsku. Jako konzultant poskytoval odbornou pomoc zahraničním investorům, kteří se zajímali o uskutečnění svých projektů „na zelené louce“ nebo v existujících nemovitostech. Pomáhal investorům při přípravě jejich projektu, v průběhu jeho realizace i při zahájení činnosti v nových prostorách.

V době svého působení v ARIS se věnoval zahraničním investorům podnikajícím v automobilovém průmyslu, obnovitelných energetických zdrojích, ve výrobě elektrotechnických a elektronických součástek, ve výrobě železa a oceli, logistice, potravinářství, dopravě, ve výrobě a distribuci elektřiny, plynu a vody, investorům poskytujícím služby call center a další B2B služby.

Donedávna pak vedl rumunské zastoupení mezinárodní konzultantské firmy výhradně vlastněné španělskou spořitelní bankou.

Během své práce získal rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím a podporou zahraničních společností při jejich vstupu do Rumunska a při realizaci jejich investičních projektů. Navázal přitom dobré vztahy s příslušnými institucemi a úřady na národní i místní úrovni.

Hovoří rumunsky, anglicky a španělsky.

fellow