navigation opener

Polsko

Marcin Grodzki

Díky svému vzdělání a pracovním zkušenostem může být považován za odborníka v oblasti financí, ekonomiky a podnikání, specialistou na řízení a investice. Jeho profesionální kariéra začala v roce 1992. Postupně byl zodpovědný za celou řadu projektů, kromě jiných i v oblastech privatizace, investičního financování, financování infrastruktury, společných projektů veřejného a soukromého sektoru, podpory exportu, zahraničních investic, fúzí a převzetí společností. Spolupracuje s domácími i zahraničními společnostmi v různých oborech, s podnikatelskými organizacemi, místní samosprávou i s vládními institucemi. Organizoval a zúčastnil se řady seminářů, konferencí, vzdělávacích akcí a obchodních misí v tuzemsku i v zahraničí.

Dosáhl titulu magistra ve financích a vědě o podnikání na fakultě financí a účetnictví Akademie podnikání a správy ve Varšavě.

Plynule hovoří polsky, anglicky a francouzsky.

Je spolumajitelem, výkonným ředitelem a partnerem ve společnostech skupiny Ortus Group (Ortus Consulting, Meetingpoint-personnel search&selection, Educo), předsedou představenstva společnosti Kwant Development S.A., akcionářem společnosti Abitania Invest sp. z o.o., předsedou představenstva společnosti Metropolitan Development Sp. z o.o., akcionář společnosti Educo Sp. z o.o, člen představenstva společnosti Fundacja Edulandia, ex-president Rotary klubu Warszawa-Belweder, zakládající člen a vice-president Polsko- španělské obchodní komory.

fellow